Mellersta Österbottens Folkdansdistrikt r.f.

Till Mellersta Österbottens Folkdansdistrikt r.f:s uppgifter hör enligt föreningens stadgar att inom sitt område sprida intresse för folkdans, folkmusik och folkdräkter.

Distriktet uppfyller detta genom att:

  • stöda de nuvarande men också nya medlemslag

  • hjälpa till med anskaffande av instruktörer 

  • ordna olika slag av verksamhet för att rekrytera nya dansare och danslag

  • synliggöra folkdansen i vårt område genom att uppträda med folkdans på olika evenemang

  • vid behov ordna kursdagar för instruktörer, samt i mån av möjlighet ge ekonomiskt bidrag för deltagande i kurser, (för närvarande 50% av kursavgift) som inte subventioneras av FSF

  • uppmana danslagen att delta i evenemang inom och utanför det egna verksamhetsområdet